Leuk dat je een erotisch verhaal hebt geschreven!

Wil je jouw verhaal op www.shespot.nl publiceren? Stuur het dan in door middel van het inzendformulier onder aan deze pagina. Uit alle ingezonden verhalen maakt de verhalen redactie van Shespot een selectie. Misschien wordt jouw verhaal wel uitgekozen! Om voor publicatie op deze site geschikt te zijn, moet jouw verhaal inhoudelijk aan een aantal voorwaarden voldoen: Vrouw staat centraal Het verhaal is geschreven uit de belevingswereld van de vrouw.

Erotisch

Het verhaal is erotisch prikkelend. Voor tips over het schrijven van een goed erotisch verhaal, lees verder. Aantal woorden Gebruik een verhaallengte van ongeveer 1000-2000 woorden. Een verhaal dat langer is, kun je insturen in twee delen. Veel mensen sturen kortere verhalen in. Let op: deze worden niet gepubliceerd.

Verhaallijn

Het moet een goede verhaallijn hebben. De hoofdpersonen en hun omgeving worden geïntroduceerd. Een vrijpartij of een andere erotische gebeurtenis is de logische consequentie van de (seksuele) spanning die ontstaat tussen de hoofdrolspelers. De lezer moet als het ware meegezogen worden in de passie. Daarna volgt een pakkend of een verrassend einde.

Ontknoping

Verras de lezer door een verrassende ontknoping, of door humor, of door een onverwachte wending. Meerderjarig Belangrijk: de hoofdpersonen zijn meerderjarig. Ook de suggestie van minderjarigheid mag niet gewekt worden. Dus een zin als: ‘Ze lag in bed met haar duim in haar mond.’ mag niet, ook al is deze persoon meerderjarig.

Grammatica en zinsbouw

Verder moet het verhaal ook qua grammatica en zinsbouw geschikt zijn voor publicatie. Het moet makkelijk leesbaar zijn en je moet goed opletten dat er geen taal- en/of grammaticafouten in staan. Daarom vragen we jou om, voordat je het verhaal instuurt, onderstaande handleiding goed te lezen. Kijk daarna nog eens kritisch naar je eigen verhaal, en ga als het ware op de stoel van de eindredacteur zitten. Hierdoor wordt de kwaliteit van jouw verhaal beter en kunnen de lezeressen er meer van genieten. Let vooral op de volgende punten:

Spellingschecker

Zet de spellingchecker op je computer aan. Loop je verhaal goed na, en let op de d’s en t’s: fouten daarin worden vaak niet door de spellingchecker opgemerkt.

Weet je niet meer precies hoe het zit? Kijk dan op even op www.onzetaal.nl.

Tijdsvorm

Heel belangrijk: als je het verhaal in de tegenwoordige of verleden tijd schrijft, hou dat dan het hele verhaal vol. Het is heel storend als zinnen afwisselend in heden/verleden tijd voorkomen.

Variatie

Kijk goed of je niet te vaak dezelfde woorden vlak na elkaar gebruikt. Zorg voor afwisseling: begin de zinnen niet steeds op dezelfde manier. Gebruik bijvoorbeeld niet iedere keer ‘En toen’ aan het begin van de zin.

Zinnen

Maak de zinnen niet te lang! Dat leest niet lekker. Een goed gebruik van punten en komma’s (interpunctie) maakt dat de tekst goed loopt. Engelse woorden Als je engelse woorden gebruikt, zet die dan cursief in de tekst

Getallen

Getallen onder de 20 (twintig), en tien-, honderd- en duizendtallen schrijf je voluit, getallen boven de 20 schrijf je in getallen. Bijvoorbeeld: Op haar negentiende ontmoette ze hem. Ze vond hem honderd keer leuker dan haar vorige vriend. Prijzen schrijf je voluit: Die jarretels kostten veertig euro.

Me/mijn

Gebruik mijn of m’n, niet: me. Een zin als: ‘Hij legde zijn hand op me buik.’ is dus niet goed. Het moet zijn: ‘Hij legde zijn hand op mijn/m’n buik.’ Alinea’s Let op de alinea’s. Zorg dat je verhaal wordt onderverdeeld in alinea’s die bestaan uit een aantal regels tekst die bij elkaar passen. Het is niet prettig om hele lange, aaneengesloten stukken tekst te lezen.

Perspectief

Kijk goed naar het perspectief waaruit je je verhaal schrijft. Er zijn drie perspectieven: de eerste persoon (ik), de tweede persoon (je) en de derde persoon(hij/zij). Zorg dat je consistent bent: als jouw verhaal begint in de eerste persoon, wissel dan niet tijdens het verhaal naar een ander perspectief.

Harde returns

Let op harde returns. Schrijf de zinnen achter elkaar door, zonder harde returns te geven. Geef alleen een harde return (nieuwe zin) als je een citaat begint, en zet een regel wit tussen alinea’s. Dubbele spaties Let op dubbele spaties: makkelijk te vermijden door de functie ‘zoek en vervang’ uit het menu ‘bewerken’ van Word. Typ twee dubbele spaties bij ‘zoek’, en één spatie bij ‘vervang’.

Uitroeptekens

Gebruik niet te veel uitroeptekens. Doe je dat wel, dan gaat het effect ervan verloren. Aanhalingstekens Dubbele aanhalingstekens gebruik je bij een citaat. Bijvoorbeeld: “Er staat een warm bad voor je klaar”, riep Elske. Enkele aanhalingstekens gebruik je bij een citaat binnen een citaat. Bijvoorbeeld: ‘Ze riep: “ik kom bijna”, maar toch duurde het nog even.’ Geen aanhalingstekens Bij gedachten gebruik je geen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: Ik dacht: wanneer kust hij me nou eindelijk? Of bijvoorbeeld: Ik had zoiets van: ik zou willen dat hij me eindelijk kuste.

Accenten

Als een woord alleen als telwoord gelezen kan worden, gebruik je geen accenten: Hij had het een en ander aan cadeautjes voor me meegenomen. Als het woord als telwoord of als lidwoord gelezen kan worden, dan gebruik je accenten: Hij trok in één vloeiende beweging mijn slip uit.

Punten

Aan het einde van de zin zet je een punt. Drie puntjes (…) worden vaak verkeerd gebruikt. Je zet alleen drie puntjes aan het einde van de zin als de zin niet afgemaakt wordt. Bijvoorbeeld: Zou hij dan toch…

Voldoende bijgeschaafd?

Is jouw verhaal voldoende bijgeschaafd? Alle vakjes afgevinkt? Vul het formulier in en druk dan op ‘insturen’, en misschien wordt jouw verhaal wel uitgekozen voor publicatie op www.shespot.nl. Mocht je nog over dingen twijfelen, kijk dan op www.woordenlijst.org, of surf naar www.onzetaal.nl. Verhaal insturen

Ga naar het formulier om jouw verhaal in te sturen »


be fearless

Be fearless