— “Een erotische ontdekkingstocht vol fantasie en verbeelding” —

DE OPROEP VAN DUA LIPA

Het was maar even kort in het nieuws: de wereldberoemde zangeres Dua Lipa gaf in haar podcast “At your service” onlangs aan het belangrijk te vinden dat het gesprek rond seks en relaties genormaliseerd diende te worden. Ze drong daarbij aan op eerlijkheid en openheid. Eerlijk zeggen wat je nodig hebt op emotioneel en seksueel gebied en dat zonder een blad voor de mond te nemen. Het lijkt zo’n open deur, immers is dat niet wat we allemaal willen: een relatie gebaseerd op vertrouwen en een diepe emotionele connectie met elkaar?

Karakter.

We kunnen ernaar verlangen, maar dat het eenvoudig te realiseren valt dat is een andere kwestie. Er spelen zoveel aspecten mee die een hindernis daarvoor kunnen vormen. Zo hoeven we maar de verschillende datingshows te volgen en we zien hoezeer karakters niet met elkaar overeen komen. Geen man overboord zou je zeggen, de mensen die ontdekken niet bij elkaar te passen zullen elk hun eigen weg gaan. Echter: dat is niet altijd het geval. Immers: liefde (of verliefdheid) maakt blind. Mensen die al lang bij elkaar zijn kunnen toch na jaren de conclusie trekken dat karakters toch te veel verschillen. Dat kan het onderscheid zijn tussen een meer gesloten en een open karakter. Iemand die niet gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat zal er moeite mee houden dat de ander zo gedetailleerd over de relatie wil spreken.

Opvoeding.

Een kind dat opgroeit heeft het niet voor het kiezen: het groeit op in het gezin waarin het opgroeit. Dat kan zijn bij ouders die zeer open spreken over alles dat het leven inhoudt. Gedachten worden aan de eettafel in volzinnen gewisseld, er is waardering voor ieders mening en gevoel. Echter: dat kan ook heel anders zijn. Er bestaan situaties waarin ouders vrijwel nooit over gevoelens praten, dan wel aan tafel met korte zinnen gezegd hebben wat ze bedoelen. Dat zou erop kunnen duiden dat boodschappen snel worden begrepen en dat gesprekken dus uiterst effectief zijn. Dat laatste zal vast kloppen, maar gedetailleerd een levensonderwerp aanroeren is er in die situatie niet bij. Het voorbeeld voor een relatievorm op basis van onderling overleg wordt niet gegeven.

Geloof.

Het geloof kan een mooi iets zijn. Immers het is gericht op een goede manier van omgang met elkaar. De invulling die de mens aan dit onderwerp heeft gegeven laat echter nogal het tegenovergestelde daarvan zien. Oorlogen over uiteenlopende geloofsinzichten waren en zijn er legio. In gezinnen hebben bovendien door het geloof taboes een grote rol gespeeld, zeker ook op het gebied van relaties en seksualiteit. Denk aan dat seks voor het huwelijk als zondig werd en wordt beschouwd. Daardoor krijgt het onderwerp een ongewenste geheimzinnige lading. Iets dat onbesproken werd zal lange tijd onbesproken blijven. Je kunt er overheen groeien, vooral in een situatie waarin de partner wel openheid gewend is, maar het startpunt bij het aangaan van een verbindtenis met een partner is verschillend.

Diversiteit.

Niet elk mens voelt zich honderd procent man of vrouw. Daartussen zijn veel schakeringen mogelijk. Dat was vroeger zo, maar speelt zich nu meer in de openheid af. Daar komt nog bij dat er ook mensen zijn die van geaardheid wisselen. Uit de kast komen, of van sekse veranderen is een zeer moeizaam proces. Daarbij spelen openheid een eerlijkheid een enorme rol, in eerste instantie voor de personen in kwestie zelf. De buitenwacht daarvan op de hoogte stellen vormt een tweede horde. Als er in het algemeen om openheid en eerlijkheid wordt gevraagd, dan is het voor deze groep nog meer van belang dat er begrip is voor de gecompliceerde situatie waarin deze verkeert.

De details.

Open en eerlijk met elkaar leren spreken houdt in dat je rekening houdt met elkaars kwetsbaarheid. Ontdek je de wensen en verlangens van de ander, dan kan dat vaak zonder woorden. Immers, tijdens het liefdesspel kun je laten merken wat fijn voelt. Echter: wanneer je de grenzen wat verleggen wil, zal een open en eerlijk gesprek daarover van groot belang blijken. Dan zullen details van het vrijen de revue passeren. Het vergt daarom dat partners de veiligheid in het gesprek moeten voelen om zich in woorden over te geven aan de ander. Sommige partners kunnen dat van meet af aan, bij anderen ontwikkelt zich dat pas na jaren samen zijn. Lukt dat niet dan kunnen onvervulde wensen tot frustraties en disfunctioneren leiden. Het is goed om daarbij hulp te zoeken.

At your service.

Naar de titel van de podcast: openheid en eerlijkheid wordt bereikt met de instelling het beste voor de ander te willen. We leven echter in een tijd dat veel mensen voor zichzelf alles uit het leven, en dus ook uit relaties willen halen. Dat blijkt bijvoorbeeld aan de voorwaarden die bij het aangaan van een relatie worden gesteld: er bestaat een lange lijst van wensen waaraan een potentiële partner moet voldoen. Het “ik” speelt een grotere rol dan het “wij”. In een situatie van samenleven is het evenwicht tussen de eigen wensen en dat van de ander cruciaal. Zoals men zegt: het is geven en nemen. At your service.

Redactie Shespot.

Beoordeel dit verhaal

Plaats een Reactie

Ben je een robot? *