— “Een erotische ontdekkingstocht vol fantasie en verbeelding” —

Rome

De hele stad was uitgelopen: de triomftocht van Gallius Cleto was de gebeurtenis van het jaar. Vrije burgers, slaven, rijken en armen, iedereen verdrong zich langs de Via Victoria om een glimp op te vangen van de pracht en praal. De gespierde, zwaargepantserde legionairs waren het symbool van de Romeinse macht. Vooraan reed Gallius op een zwarte hengst. Hij keek op nog om, enkel recht vooruit en bewoog met geoefend gemak op zijn krachtige paard. Dit was niet zijn favoriete onderdeel. Hij was geen man voor frivoliteiten, had zelfs een zekere minachting voor de zwakke, beschermde burgers van de hoofdstad. Hij was liever in zijn tentenkamp ergens op een onbekende vlakte waar de strakke regels van het leger duidelijkheid en discipline brachten.

De stoet volgde de weg door een bocht en keek plotseling uit op het keizerlijk paleis. De keizer had zichzelf op het terras tussen de twee enorme trapdelen geïnstalleerd. Gallius keek met verachting naar het spektakel: een gouden troon, ten minste dertig slaven en een stel wilde dieren moesten blijkbaar een machtig imago voor de keizer scheppen. En macht – in de ogen van Gallius Cleto – had niets te maken met het tafereel voor hem. Macht was weten wat je wilt en het zonder omhaal verkrijgen.

Hij zette enkele tientallen meters voor de trappen zijn hielen in de flanken van het paard, boog voorover en stormde zo de trappen op tot het terras. Er klonken verschrikte uitroepen van de slavinnen om Nero heen en de keizer zelf deinsde terug in zijn zijden kussens. Hij had zojuist een lesje in machtsvertoon gekregen.

Gallius had geen eigen huis in Rome. Hij verfoeide de stank en het lawaai en vertrok zo snel hij kon. Zoals altijd wanneer hij terugkeerde na een veldtocht verbleef hij in het Legionairshuis. Naast de tempel van Mars stond dit grote sobere gebouw. Hij nam een bad en reinigde zijn huid en haar, genietend van het warme water. Toen hij eruit kwam grijnsde hij om de combinatie van hardnekkige rouwranden onder zijn nagels en de rimpelige vingertoppen. Tijd om zich naar het feest te begeven.

Najiri kwam ook uit bad: ze werd onder handen genomen door de schoonheidsspecialisten van het keizerlijke vrouwenhuis. Haar bleke huid werd glad gewreven met geparfumeerd zand en haar lange rode haren werden opgemaakt om hun volle glorie te onthullen. Vanavond zou dus de avond zijn waarop ze naar de keizer moest.

Vanaf haar puberteit was ze getraind en verzorgd, met als enige doel het genot van Keizer Nero. Hij liet vanuit zijn enorme rijk de mooiste maagden naar het vrouwenhuis brengen om ze te laten opleiden tot vrouwen voor het genot. Zodra ze volwassenheid bereikten werden ze naar hem gebracht. Sommigen werden na een nacht verstoten en konden niets anders dan zich aan een van de bordelen van de stad te binden. Anderen vielen in de gunst en behoorden tot zijn favorieten. De lusten van Nero waren niet gemakkelijk te bevredigen en ook niet altijd prettig. De zenuwen gierden Najiri dan ook door het lijf deze avond. Ze kende de theorie van de liefde tot in detail maar had zelfs nog nooit een man naakt gezien. Ze moest het doen met de prachtige beelden van helden in de binnentuin. Harde mannenlichamen in krachtige poses.

Ze rende graag door de tuinen om haar lichaam te voelen tintelen van energie. Soms liet ze haar handen op een afgelegen plek over een stenen mannenlijf strelen: benen, billen, buik. Dat genot zou bij Nero niet worden bevredigd: hij was als een dikke pad. Ze rilde bij de gedachte van seks met hem en meteen daarna van angst bij het idee verstoten te worden en haar lichaam te moeten verkopen.

Een wit kleed met gouden rand werd om haar heen gewikkeld. Haar voeten bleven bloot. Ze werd door de oude Kryta naar de grote ontvangsthal geleid aan de andere kant van het paleis. De oude vrouw gaf haar een rimpelige kus op haar wang en fluisterde in haar oor: “Behoud je waardigheid, je schoonheid zal je redden meisje.” De woorden van de vrouw riepen een onrust in haar op die groter was dan wat ze hiervoor had weten te verdragen. Wat ging er gebeuren?

Tussen de gordijnen door zag ze de enorme ontvangstzaal. Rijk geklede mannen lagen op de ligbanken en prachtige vrouwen verzorgden hen. De keizer zat op zijn gouden troon en wriemelde aan een vrouw die hem druiven voerde. Hij duwde haar opzij en stak zijn beide handen plotseling op. “Geachte aanwezigen, trotse burgers van de stad Rome. De tijd is gekomen om hem te eren die vandaag ere toekomt. Gallius Cleto heeft de barbaren uit het oosten verdrongen en voor ons de vruchtbare vlaktes van het Skytische volk heroverd. Onze waardering is groot!” Gejuich klonk vanuit de zaal: vele mannen sloegen met hun mes tegen hun wijnbeker of hun borstplaat. Najiri tuurde naar de man op wie alle ogen gericht waren. Hij stond onbewogen naar de keizer te kijken, bijna respectloos in zijn niet aflatende blik. Ze zag hem kort zijn glas naar Nero heffen en toen in een keer leegdrinken. Hij veegde zijn bebaarde mond af met zijn arm. In haar ogen was hij enorm. “Gallius, wat kan ik geven aan een man die slechts met zijn wapen wil zwaaien. Een man die geen waarde hecht aan luxe of zelfs maar comfort. Wat geeft een keizer de soldaat die hem met zoveel overgave dient.” De woorden waren klaarblijkelijk bedoelt om hem te beledigen. Waarom? “Er is een ding dat elke man onmogelijk kan weerstaan,” sprak Nero met een duivelse blik in zijn ogen, “en dat is een mooie vrouw.”

Twee paar ijzeren handen grepen haar armen vast en trokken haar mee langs de afgeschermde zijmuren van de zaal in de richting van de troon. “Een zeldzame schoonheid heb ik voor je Gallius, een Erinese maagd, opgeleid in mijn eigen vrouwenhuis om jou te dienen.” Najiri werd door de handen tot naast de stoel van Nero geleid. Zijn ogen vestigden zich op haar, ze zag zijn vormeloze lichaam meedraaien uit verbazing en voelde zijn stompe vingers zich sluiten om haar pols. “Bijna zonde om weg te geven. Misschien wil je wel liever bij mij blijven.” Haar ogen rukten zich weg van de grijnzende man naast haar en keken vastberaden naar de man voor haar. Ze zag glashelder zijn gespierde lichaam en de blik in zijn ogen. Nauwelijks ingehouden, koele minachting voor Nero en waardering voor haar, warmte misschien zelfs.
“Accepteer je mijn geschenk Gallius? Ben je het met me eens dat ze je waardig is?” Gallius had zichtbaar geen zin in lange dankbetuigingen aan Nero en zei kortaf “Ze voldoet.”

Najiri voelde het bloed naar haar wangen stijgen. Ze werd weggegeven aan een man die absoluut geen behoefte aan haar leek te hebben! In haar vertwijfeling hoorde ze Nero vanuit de verte zeggen dat er wel een voorwaarde aan het geschenk zat. Ze keek wat wazig in zijn richting. “Haar maagdelijkheid zal ze hier vanavond achterlaten in deze zaal.” Het werd erg stil terwijl Gallius met onverholen woede naar Nero staarde. Toen zag ze hem een ongeruste blik op haar werpen. In de zaal zag ze echter het merendeel van de mannen sensatiebeluste blikken met elkaar wisselen. “De keuze is uiteraard aan je nieuwe meester Gallius. Hij mag bepalen of je eerste keer zal worden verricht door een…” Nero liet een stilte vallen voor het dramatische effect, “hond!” Een grote herder werd het podium opgesleurd door twee mannen. “Of de gevierde gladiator Nexus.” Een enorme donkere man, met grote littekens aan één kant van zijn gezicht, liep grijnzend het podium op. “Of natuurlijk door de held Gallius Cleto zelf!” Gejuich barstte los in de zaal. Najiri keek radeloos om zich heen. Ze voelde paniek in haar binnenste losbarsten en durfde niet op te kijken naar Gallius. Toen ze toch haar ogen op hem richtte zag ze hem koken van woede. Dit was een streek van Nero om de macht van deze grote legerleider te breken. Om het gevaar dat hij inhield voor Nero’s keizerschap, af te wenden door hem belachelijk te maken.

De zaal was nog steeds door het dolle heen. Nexus stond achter haar en maakte veelbetekenende bewegingen met zijn heupen en kwam steeds dichterbij. De hond – afschuwelijk idee – blafte steeds luider door het lawaai om hem heen en liet zijn tanden zien. Ze keek weer naar Gallius Cleto: net op tijd om te zien hoe hij zijn borstbeplating af trok en met een luide knal op de grond gooide. Het werd weer heel stil in de ruimte. Alle ogen waren op hem gericht. Ze keek vol verbazing toe hoe hij daarna knielde om zijn beenplaten en sandalen uit te doen. Daarna volgde zijn bovenkleding zodat enkel nog het deel van zijn heupen, tot boven de knie bedekt waren met de leren stroken. Iedereen staarde naar het machtige lichaam. Zonder enige schaamte liep hij op haar af, pakte haar hand en leidde haar naar de ligbank op het terras tussen het hoogste deel van het podium en de vloer. Een zeer rijk geklede man maakte dat hij daar weg kwam.

Zijn ogen haakten zich in de hare. Donker, donkerblauw. Ze keken haar veelbetekenend aan, vroegen haar hem te vertrouwen. Zijn hand sloot zich om de hare, gaf haar zacht een kneepje terwijl zijn hoofd een beweging maakte om haar te vragen of ze oké was. Ze ademde langzaam diep uit en in. Hij glimlachte haar bemoedigend toe. Zijn handen gleden vanaf haar handen omhoog langs haar armen naar haar schouders. Harde huid maar zachte aanraking, de stroeve textuur, sensueel. Bij haar schouders maakte hij moeiteloos de siersluitingen los en liet haar bovenkleed op de grond glijden. Zacht kwamen de geluiden van de zaal in haar bewustzijn aan. Zij dachten wat zij dacht: ging hij haar hier echt voor dit hele gezelschap nemen?

Het zijde dat nu nog om haar borst, buik en dijen zat maakte hij zachtjes los. Hij liet haar met een hand draaien terwijl hij met zijn andere hand het stof van haar lichaam wikkelde. Ze zag hem naar haar lichaam kijken: naar de volle borsten met rode tepels, stijf in hun hof. Naar haar smalle taille die overging in haar kleine buikje en volle heupen. Ze zag dat hij genoot van de aanblik en voelde diepe bewondering voor zijn vermogen, om zelfs in deze onmogelijke situatie te genieten van wat hij kreeg voorgeschoteld.

Zijn handen gleden langs de zijkant van haar borsten, zijn duimen over haar tepels en vervolgens over haar buik. Ze eindigden op haar heupen waar ze haar in een krachtige beweging naar hem toetrokken. Ze voelde haar borsten tegen zijn brede borstkas duwen, voelde de warmte van zijn lichaam, zijn adem in haar hals. Ineens pakte hij haar stevig bij haar billen en tilde haar zo op. Hij zette haar zittend neer op het hogere podium zodat ze ineens op ooghoogte was. Hij knielde voor haar neer, spreidde haar benen en legde zijn hand rustig over haar rode krulhaar en de vochtige gebieden daaronder. Totaal verrast kreunde ze hoog en liet zich toen langzaam achterover zakken.

Hij zag haar behoorlijke buikspieren hun werk doen en zag haar gracieus achteroverbewegen. Haar hoofd raakte de vloer als eerste door haar gebogen rug. Haar borsten smeekten hem ze aan te raken. Zijn handen streelden haar hals, haar borsten en haar taille en zetten zich toen stevig aan de binnenzijde van haar dijen. Haar benen spreiden zich voor hem en hij bracht langzaam zijn gezicht dichterbij.

In de zaal bewoog geen mens, gehypnotiseerd keek iedereen naar de erotische scene die zich voor hun neus afspeelde. Het eerste wat haar vagina raakte was zijn baard. Ze kreunde hard. Vervolgens voelde ze ook zijn lippen en tong over haar clitoris en in haar vagina glijden. Haar geluiden doorboorden de stilte en zorgden voor tintelingen bij de toeschouwers, in al hun gevoelige zones. Hij hield nog even aan tot ze echt goed nat was. Toen kwam hij overeind en maakte zijn lendendoek los. Zijn lid stond recht omhoog, ongelofelijk hoe een situatie die hem minuten geleden nog furieus had gemaakt, nu voor zoveel opwinding zorgde.

Najiri kwam half overeind toen zijn heerlijke stimulatie staakte en zag hem met fonkelende ogen langzaam dichterbij komen. Ze zag zijn stijve penis en begreep dat ze zich moest voorbereiden. Hij ging tussen haar benen staan en drukte zijn warme lid tegen haar vochtige vagina. Ze kreunden allebei laag. Ze steunde op haar ellebogen terwijl hij haar streelde. Ze zag de opgewondenheid waarmee hij haar bekeek, zijn tong streek langs zijn lippen en ze voelde dat ze onwillekeurig hetzelfde deed. In een opwelling legde ze haar handen om zijn taille en trok hem naar haar toe. Hij pakte zijn lid en duwde zonder verdere omhaal naar binnen. Het was niet moeilijk, ze was zo nat geweest dat van een pijnlijke ontmaagding geen sprake kon zijn. In plaats daarvan kromde ze weer haar rug, gooide haar hoofd naar achter en kreunde luidt. Ze voelde hem diep in haar, voelde zijn handen om haar taille waarmee hij haar tegen zich aandrukte. Hij hield even in, keek naar zijn donkere schaamhaar dat nu doorvlochten was met haar rode krullen. Hij streelde haar benen: mooie sterke benen zag hij, geen zwak vrouwenvlees. In reactie sloeg ze haar benen om hem heen en zette haar hielen tegen zijn harde billen. Hij liet zich langzaam uit haar glijden en stootte toen weer hard naar binnen. Hij legde zijn hand op haar onderbuik en zijn duim op haar clitoris. Rondjes makend met de duim begon hij nu tempo te maken. Haar geluiden maakten heel duidelijk dat ze net zo opgewonden was geworden van de situatie als hij. Wat een bijzondere vrouw. Ineens liet ze een luide schreeuw horen en voelde hij hoe ze nog vochtiger werd. Na een paar heftige schokken ontspande ze zich langzaam met haar armen prachtig boven haar hoofd. Ze voelde hoe hij over haar heen boog en met zijn armen naast haar doorstootte, steeds weer. Ze voelde het ritme stijgen, hoorde zijn versnelde ademhaling. Ze opende haar ogen weer en zag zijn sterk geconcentreerde gezicht. Ogen dicht, met gefronste wenkbrauwen, mond iets open en de krachtige kaak aangespannen. Hij was als een prachtig wild dier. Ze streelde zijn sterke nek en schouders.

Na de ontspanning van het orgasme begon ze nu het erotische strelen van zijn penis in haar vagina meer te voelen. Ze bewoog mee op zijn ritme en zette haar nagels in zijn rug uit pure emotie. Ze hoorde hem steeds harder kreunen en een hoogtepunt bereiken met een harde schreeuw. Nu kromde hij zijn rug en bewonderde zij zijn krachtige lichaam. Hij bewoog nog een paar keer zachtjes heen en weer, keek haar bijna verbaasd aan en trok toen terug.

Hij pakte haar zijde onderkleed en scheurde het in tweeën. De ene helft gaf hij aan haar en met de ander maakte hij zichzelf schoon. Zij volgde geheel verdwaasd zijn voorbeeld. Ze trokken daarna onder gemompel van de overdonderde aanwezigen hun kleren zo goed en zo kwaad als het ging aan, hij hielp haar met de sierspelden. Toen pakte hij haar hand en nam haar mee richting de uitgang. Plots draaide hij zich om richting troon. Ze waren beiden Nero bijna vergeten. “Ik hoop dat u het een mooie voorstelling vond.” Gallius moest zijn best doen om niet te grijnzen. “Ave” riep Gallius met geheven rechterarm, draaide zich om en nam Najiri mee.

“Bedankt” fluisterde hij toen ze hem gewillig volgde. “Jij ook” sprak ze glimlachend. Haar stem was als honing. Zijn hart zakte weg. Ze kon wel eens gevaarlijker voor hem zijn dan de keizer zelf.

Beoordeel dit verhaal

Plaats een Reactie

Ben je een robot? *