— “Een erotische ontdekkingstocht vol fantasie en verbeelding” —

Nachtelijk zwempartijtje

De deur van de slaapkamer draaide zachtjes een stukje open. Lies kneep haar ogen dicht en deed alsof ze sliep. Ze stelde zich voor hoe haar moeder haar hoofd binnenstak, een blik op haar wierp en met een zachte glimlach de deur weer dicht trok. Ze hoorde de deur sluiten en het werd weer donker in de kamer.

Lies draaide zich op haar rug en luisterde hoe haar ouders naar bed gingen. Het leek een eeuwigheid te duren en gefrustreerd zag ze de cijfers van haar wekkerradio elke minuut verspringen. Om vijf voor één was het eindelijk stil. Lies glipte uit bed en plukte haar gympen van de grond. Zo snel mogelijk trok ze die aan haar voeten. Een paar uur eerder was ze met kleren aan gaan slapen, zodat ze daar nu geen tijd meer aan hoefde te besteden. Snel spoot ze wat deodorant onder haar oksels en trok ze haar jeansvestje aan.

Ze trippelde naar de deur en luisterde ingespannen. Ze hoorde niets, haar ouders vielen meestal snel in slaap. Geruisloos drukte ze de klink naar beneden en trok ze de deur open. Nog wat later stond ze halverwege de trap. Ze sloeg een trede – waarvan ze wist dat hij kraakte – over en liep op haar tenen de trap af en de hal door. Een paar tellen later liet ze de voordeur zachtjes achter zich in het slot vallen. Toen rende ze het paadje af naar het voetpad, draaide linksaf en liep tot op de hoek van de straat. Daar hield ze stil en nam even tijd om op adem te komen. Niet lang daarna hoorde ze het vertrouwde geluid van de auto van haar beste vriend.

Schuldbewust keek ze even achterom. Er was niets te zien. Toen de blauwe sportwagen precies voor haar neus stopte, grijnsde ze breed en stapte in.
“Rijden maar, Tommy.”
De jongen achter het stuur grinnikte en gaf gas. Terwijl ze door de straten raasden, bedacht Lies wat er zo meteen allemaal kon gebeuren. Ze hadden via internet met een groep jongeren afgesproken om ‘nachtelijk te gaan zwemmen’. Lies vermoedde dat ze ergens over het hek zouden klimmen dat het zwembaddomein omringde.

Naarmate ze het zwembad naderden, voelde Lies haar hart in haar keel kloppen. Met flikkerende ogen keek ze Tommy aan. Hij glimlachte terug, schijnbaar doodkalm, maar Lies wist dat hij even gespannen was als zij. Even later reden ze de parking op. Ze stapte uit en duwde voorzichtig de deur weer dicht. Om de één of andere reden wilde ze zo weinig mogelijk lawaai maken. Een groep meisjes en jongens stond hen aan de rand van de parking op te wachten. Lies merkte dat ze net zo nerveus waren als zij. De jongens probeerden dat te verbergen door stoerdoenerij, de meisjes giechelden.

“Zijn we er klaar voor?” grijnsde Tommy breed toen hij zich bij hen voegde.
“Natuurlijk!” antwoordde één van de jongens, terwijl hij een kniptang omhoog stak. “Laten we gaan zwemmen!”
Zijn uitroep werd met gejuich onthaald. Met z’n allen liepen ze op het hek af. Iemand merkte op dat ze best ergens aan de achterkant naar binnen zouden gaan, dan hadden ze minder kans ontdekt te worden. Ook dat plan werd met gejuich goedgekeurd en de jongens liepen vooruit om een geschikte plek te zoeken. Lies bekeek het met gemengde gevoelens. Nu puntje bij paaltje kwam, wist ze niet of ze dit wel wilde. Plots voelde ze een hand op haar schouder.

“Je laat ons toch niet in de steek, Silvergirl?” zei een zachte stem.
“Natuurlijk niet,” glimlachte Lies. Ze herkende het meisje van de foto’s op internet.
“Jij bent Zoë, niet?”
“Klopt,” knikte het meisje. Ze keek Lies onderzoekend aan. “Jouw echte naam… zou ik die moeten kennen?”
Lies lachte en schudde haar hoofd. “Die heb ik nooit verteld, denk ik. Mijn naam is Lies.”
“Lies…” mompelde Zoë voor zich uit. Het leek alsof ze de naam wilde proeven. “Ja, die naam past wel bij je” besloot het meisje toen. “Kom, anders zitten de anderen voor ons in het water, en ik wil de eerste zijn.” Zoë knipoogde, nam Lies bij de hand en trok haar mee.

Er waren vijf jongens en zeven meisjes, telde Lies toen ze in een kring in het gras naast het zwembad neerploften. Ze merkte dat twee jongens vaak in haar richting keken. Ergens voelde ze zich gevleid, maar ook een beetje bedreigd. Ze kwamen hier gewoon om te zwemmen, toch? Gewoon voor de kick, iets doen wat absoluut niet moch. Zoë, die naast haar was komen zitten, draaide zich naar haar toe.
“Wil jij hier blijven zitten? Of kom je mee, om als eerste in het water…”
Lies aarzelde een halve seconde.
“Wie het eerst is!” gilde toen ze opsprong, door de kring liep, over een jongen heen sprong en in de richting van het zwembad rende.

Ze voelde Zoë achter zich aankomen, haar ogen strak op haar gericht. Lies grijnsde bij de gedachte dat ze achterna gezeten werd door een meisje. Ze stopte een paar meter van het zwembad en draaide zich om. Zoë kwam in volle vaart aangelopen, rende haar lachend voorbij en dook met kleren en al het water in.
“Ik win!” proestte ze, toen ze terug boven water kwam. Ze zwom naar de kant en stak een hand uit naar Lies. Ze liep naar Zoë toe en greep haar hand beet, maar toen ze het meisje uit het water wilde trekken, gaf die een harde ruk. Lies verloor haar evenwicht en viel in het water.

Jammerend kwam Lies weer boven.
“Wat deed je nou!” riep ze geschrokken.
Zoë kon alleen maar lachen.
“Je had jouw gezichtje moeten zien!” giechelde ze, terwijl ze naar Lies toe zwom en haar armen om diens middel sloeg.
“Je bent echt geweldig, weet je dat? Vond ik online al,” zei Zoë. Lies probeerde de opmerking weg te lachen, maar ze had de ernst in Zoë’s stem gehoord.
“En nu ik je hier zie, ben ik er nog meer van overtuigd. Je bent zo mooi, Lies” mompelde Zoë.
Lies wist niet wat haar overkwam toen Zoë haar in het water nog dichter tegen zich aan trok en haar ogen in de hare boorde. Haar gezicht kwam steeds dichterbij. De knetterende spanning was bijna tastbaar toen het wateroppervlak weer werd verstoord en tien lijven het water in plonsden.

Lies duwde Zoë van zich af en zwom naar Tommy. Ze wist niet wat ze van het hele gebeuren moest denken. Het meest angstaanjagende was, dat ergens van binnen een hevig verlangen was ontwaakt. Nu ze van het meisje wegzwom, voelde ze dat verlangen sterker worden. Toen ze zich aan Tommy vastklampte en haar ogen sloot, zag ze Zoë’s gezicht vlak voor zich: haar volle, uitdagende lippen, haar felle, schitterende ogen. Ze voelde Zoë’s armen om haar middel, haar buik tegen de hare gedrukt.

Toen ze haar ogen weer opende, keek ze recht in Tommy’s bezorgde gezicht.
“Gaat het?” Lies knikte en liet hem los.
“Sorry,” mompelde ze.
“Het is oké,” reageerde Tommy. Zijn ogen dwaalden over de anderen en bleven op iemand rusten.
“Wat deed ze?” Zijn stem klonk vijandig.
“Niets,” schudde Lies haar hoofd. “Echt, niets… Ze heeft gewoon iets in me los gemaakt, waarvan ik niet wist dat het er was.” Tommy staarde haar aan.
“Sorry,” mompelde Lies nog een keer. Ze draaide zich om en zwom naar de kant. Tommy kwam haar niet achterna.

Ze trok zich terug achter een muurtje, ging liggen in het gras en keek naar boven, naar de sterren. Plots merkte ze dat ze werd gadegeslagen. Een paar meter van haar af stond Zoë tegen een boom geleund, met een handdoek om haar heen. Toen ze zag dat Lies naar haar keek, glimlachte ze.
“Wist je het niet?” vroeg ze zacht.
“Wat wist ik niet?” antwoordde Lies.
“Dat ik lesbisch ben.” Zoë maakte zich los van de boom en kwam naar haar toe. “Mag ik?”
Lies knikte en Zoë kwam naast haar liggen.
“Voel je dan iets voor mij?” vroeg Lies.
Zoë keek haar ernstig aan en knikte.
“Je bent een van de mooiste meisjes die ik ooit heb gezien,” zei ze. “En ook heel leuk, interessant, grappig en koppig,” ging ze lachend verder. Lies lachte ook.
“En wat denk jij van mij?” fluisterde Zoë.

Lies voelde een warme hand op haar natte buik. De duim streelde heen en weer. Haar adem stokte in haar keel.
“Ik vind je heel… heel aantrekkelijk,” fluisterde Lies schor terug.
“Ik wist niet dat ik me zo kon voelen, zo vol verlangen.”
Zoë glimlachte en legde een vinger op Lies’ lippen.
“Zeg maar niets meer,” mompelde ze in haar oor, nadat ze zich naar haar toe had gebogen.
“Ik zal dat verlangen van jou wel bevredigen…” beloofde ze het meisje.
Lies beet op haar lip en sloot haar ogen toen Zoë zich over haar buik boog en zachte, tedere kusjes begon te geven. Ze likte rond haar navel en streelde Lies’ stevige borsten. Zelfs met haar topje aan, voelde Lies hoe haar lichaam door Zoë’s aanrakingen opgewonden raakte. Maar Zoë nam al snel geen genoegen meer met de blote buik alleen. Ze trok haar t-shirt uit en stortte zich vervolgens op het minirokje. De natte kledingstukken gingen met een zekere moeite uit. Toen richtte Zoë zich op en trok ze haar handdoek los. Lies staarde haar aan. Het meisje was nu helemaal naakt en vleide haar ranke, droge lichaam tegen het natte lichaam van Lies aan.

Hun ademhaling versnelde en Lies duwde Zoë’s handen in de richting van haar zwemshortje. Zelf trok ze haar bikini uit, zodat beide meisjes nu helemaal naakt waren. Zoë kroop wat achteruit en duwde Lies’ benen een stukje uit elkaar. Lies hield haar adem in toen Zoë zich teder, maar vol overgave, op haar kutje wierp. Zoë likte eerst traag en met lange halen, maar stapte al snel over op het meer flitsende tongwerk rond Lies’ klitje. Ze bracht ook haar vingers mee in het spel en duwde er voorzichtig twee bij Lies naar binnen. Lies kreunde en kronkelde onder Zoë’s vaardige handen en tongetje. Een paar tellen later duwde ze haar poesje ritmisch tegen Zoë’s gezicht. Lies’ handen klauwden in het gras en ze hijgde hevig. Zoë wist dat Lies haar hoogtepunt naderde en besloot plagerig om het kalmer aan te doen.

Terwijl ze met één hand Lies’ poesje verder bleef bedienen, kroop ze likkend weer een stukje naar boven. Lies’ buik moest er aan geloven, en ook haar borsten werden door Zoë stevig onder handen genomen. Lies lag onder Zoë te kronkelen van genot. Toen Zoë tot slot – na een paar hete, opwindende zoenen in Lies’ hals – haar lippen hartstochtelijk op die van Lies drukte, terwijl haar hand een meter lager aan een hels tempo nog steeds in en uit Lies’ grotje schoof, kwam Lies aan het topje van wat ze hebben kon en liet ze zich volledig gaan. Heftig schokkend kwam ze klaar. Hoewel Zoë haar hand bijna niet meer voelde, bleef ze Lies vingeren. Het meisje wipte op en neer en sloeg haar armen rond Zoë heen. Zoë voelde nagels in haar rug dringen toen Lies bijna meteen een tweede keer in alle hevigheid klaar kwam. Zoë hield haar vingers nog even in het warme, behaaglijke plekje en rolde toen van het andere meisje af. Verlekkerd likte ze haar vingers schoon.

“Je smaakt heerlijk,” mompelde ze voor zich uit. Lies kreeg net genoeg tijd om op adem te komen. Toen voelde ze weer beweging naast zich. Zoë had zich omgedraaid en zwaaide een been over Lies heen. Lies keek nu recht tegen Zoë’s bloempje aan, dat glinsterde van het vocht. Zoë hapte naar adem toen Lies haar kontje dichter naar zich toe trok en haar gezicht tussen haar benen begroef. Ze twijfelde er geen moment aan. Dit zou lekker worden!

Beoordeel dit verhaal

Plaats een Reactie

Ben je een robot? *