— “Een erotische ontdekkingstocht vol fantasie en verbeelding” —

Wat wil jij? deel 2

Zonder iets te zeggen schudde je je hoofd en keek me verwachtingsvol aan.
“Draai je maar weer om, met je handen op de tafel, benen gespreid”, zei ik terwijl ik terug naar de gang liep om wat speeltjes te halen die ik meegenomen had. Ik liep weer naar de tafel, waar jij keurig stond zoals ik je gezegd had.
“Sluit je ogen maar, en wat er ook gebeurt: je houdt ze dicht.”
Ik pakte een veer en streelde er vederlicht mee over je rug, kriebelde in je nek, liet de veer aan de binnenkant van je dijbenen gaan tot aan je enkels en weer terug. Tegelijkertijd blies ik zachtjes langs je zachte huid tot ik de eerste tekenen van kippenvel zag verschijnen. Vervolgens streelde ik die plekken met mijn handen waarbij ik zachte aanrakingen afwisselde met nagels die over je huid krabbelden. Niet hard, maar hard genoeg om je te laten kreunen van genot, maar ook van ongeduld. Want het was me niet ontgaan dat je steeds meer moeite kreeg met stilstaan, je lichaam sprak een eigen taal en het probeerde mijn handelingen te sturen. Je kromde je rug waardoor je billen prachtig omhoog kwamen. Ik greep naar de zachte strokenzweep die naast me op de grond lag en vervolgde mijn strelingen, echter nu waren het de koele stroken die je over je rug voelde gaan, op je billen, je dijbenen. Tergend langzaam liet ik de zweep haar eigen weg zoeken over de rondingen van jouw
Lichaam. Hoe langzamer ik bewoog, hoe meer jouw lichaam ging spreken. Je kreunen was overgegaan in een bijna smekend vragen. Woordeloos, dat nog wel, maar ik verstond de vraag die je wilde stellen. Echter, ik was nog niet van plan om nu al gehoor te geven aan je verlangens.

Hoe meer je met je lichaam bewoog, hoe langzamer mijn strelingen werden. Ik voelde de onmacht en frustratie in je groeien en vroeg:
“Is er soms iets?”
Je opende je ogen en keek me via de spiegel aan. Direct herinnerde je je wat ik eerder gezegd had en betrapt sloeg je die prachtige ogen weer neer.
“Je houdt me wel bezig, je hebt nog een straf tegoed voor het niet exact opvolgen van de kledingopdracht die ik je gegeven heb, en volgens mij had ik net toch gezegd dat je niet je ogen mocht opendoen.”
Terwijl ik dit zei was ik om de tafel gelopen en ik tilde je kin op zodat je me wel aan moest kijken. Je hield echter je ogen gesloten en ik zag de vage glimlach die zich aftekende op je gezicht.
“Doe je ogen eens open”, fluisterde ik. Je keek me aan en ik zoende je teder op je vochtige lippen. Hartstochtelijk beantwoordde je mijn kus, eventjes liet ik mezelf overspoelen door de intense passie die ik in je voelde en ik kon me maar moeilijk losmaken van dit hartstochtelijke moment.

Onze lippen lieten elkaar los en opnieuw keken we elkaar aan, “Ben je er klaar voor?”, vroeg ik je. Je bleef even stil en je keek me aan. Ik zag de vertwijfelde blik in je ogen maar ook het verlangen, het beginnende stukje vertrouwen dat was opgebouwd en je drang naar overgave.
“Loop maar met me mee,” zei ik, terwijl ik je hand pakte en jij overeind kwam van de tafel waar je al die tijd voorovergebogen gestaan had. Ik liet je in het midden van de kamer stilstaan en zei:
“Handen in je nek en zo blijven staan.” Onderwijl liep ik bij je vandaan om touw, een blinddoek, een best wel venijnig uitziende zweep en nog enkele speeltjes te halen. De zweep, blinddoek en touw legde ik demonstratief voor je voeten op de grond, de overige speeltjes had ik in de hoek van de kamer neergelegd.
Terwijl ik het touw opraapte en voor je kwam staan was het me niet ontgaan dat je ademhaling versnelde. Je wist niet echt raad met je houding, je ogen flitsten van mij naar het touw in mijn handen, en weer terug naar mij. Ik zei echter niets, het was niet mijn bedoeling om je nu gerust te stellen, ik wilde juist nu de spanning in je verder opbouwen. Niet alleen de spanning die voortvloeide uit alle verlangens die in je leefden maar ook de spanning van het afwachten, niet weten, de twijfels en onzekerheden omtrent de straffen die ik je beloofd had.

Ik ging achter je staan en haalde je handen uit je nek en bond het touw om je polsen. Je ellebogen trok ik zover omhoog tot je handen in het midden van je rug, boven je billen uitkwamen. Vervolgens wond ik het touw enkele malen om je middel tot ik zeker wist dat je niet meer in staat zou zijn je handen te verplaatsen. Het laatste restje touw dat ik overhield, trok ik tussen je billen door en aan de voorzijde maakte ik het vast aan de mooie, brede rand van touw dat om je middel prijkte.
Inmiddels was ik weer voor je komen staan en terwijl ik je vluchtig op je lippen zoende, deed ik je de blinddoek voor. Doelbewust verschoof ik stoel en ging zitten, een tijdlang zei ik niets en keek alleen maar naar je. Hoe je daar stond, je houding die iets van trots uitstraalde, je ademhaling die gaandeweg weer was overgegaan in een rustiger tempo. Natuurlijk wist ik dat je gespitst was op elk geluid dat ik maakte, daarom ook liet ik de zweep met een luide knal op de leuning van de stoel naast me neerkomen. Ik zag je schrikken, toen ik opstond ging je hart als een bezetene tekeer, je hele lichaam leek zich te spannen en kromp ineen toen ik plagend met een veer langs je billen streek.
Ik zag de verwarring die het bij je teweeggebracht had, handig maakte ik hier gebruik van door je zowel met de veer te strelen als tussendoor zacht met de zweep te slaan. Bewust zacht, want naarmate ik harder zou slaan zou je meer gaan genieten en dat was niet de bedoeling van deze eerste straf.

Je lichaam leek te dansen op een muziek die alleen voor jou hoorbaar was, elke aanraking bracht een beweging teweeg en alle bewegingen bij elkaar vormden de compositie van de passionele dans waarin jij bewoog. De veer had ik naast me neergelegd om je enkel nog aan te raken met de zweep. Ik liet de stroken je warme huid strelen, langzaam liet ik het strelen overgaan in strelend slaan, en strelend slaan werd intenser tot je aan het ritme en de kracht waarmee ik sloeg was gewend. Je had af en toe moeite stil te blijven staan maar deed duidelijk je best om alles op te vangen, je lichaam had zich overgegeven aan de vele slagen die neerdaalden op je rug, benen en billen. Jijzelf had je overgegeven aan mij, ik las het uit je hele houding. De moeite die je moest doen om te blijven staan, de kreetjes die je slaakte, de manier waarop je reageerde wanneer ik stopte. Je smeekte me niet te stoppen maar door te gaan, om je aan te raken zodat je niet in de leegte van stilte zou belanden. In plaats van je meer te geven of harder te slaan, bracht ik het slaan terug tot op het niveau van strelen.

Ik legde de zweep naast me op de grond en kwam achter je staan terwijl ik mijn armen om je heen sloeg en je trillend lichaam tegen me aan voelde. Ik voelde je ademhaling, onregelmatig, hortend en stotend, je hart dat klopte. Ook voelde ik de overgave, verwarring, behoefte aan zowel pijn als warmte, hardheid en tederheid. Ik liet je tot rust komen in mijn armen. Het moment dat je hele lichaam tot rust leek te komen maakte ik het touw los, je lichaam leek slap en leeg maar in je ogen brandde een intens vuur. Ik trok je mee naar een kleed dat ik elders op de grond gelegd had en liet je op je buik liggen, schonk iets te drinken voor je in en masseerde je met een zachte olie. Opnieuw voerde ik een spanning op, dit keer echter een heel andere. Een loom gevoel van passie en erotiek leefde op onder mijn handen terwijl ik langzaam en liefdevol je rug en billen masseerde. Na een tijdje draaide ik je om, onze ogen ontmoetten elkaar terwijl ik verder ging met masseren. Zorgvuldig besteedde ik aandacht aan elk plekje op je lichaam, je tepels waren supergevoelig, de vochtigheid tussen je benen voelde aangenaam warm aan toen ik met mijn vingers op verkenning ging.

Er was niet veel voor nodig je naar een hoogtepunt te brengen, je lichaam kronkelde, je sloot je ogen terwijl je lippen half geopend waren. Ik liet je even in je eigen wereldje en ging naast je liggen, genoot van de zachtheid van jouw huid tegen de mijne. Je draaide je gezicht naar me toe en gaf me spontaan een zoen.
“Nu is het mijn beurt”, fluisterde je, terwijl je over me heen boog en voorzichtig, onwennig ook, mijn borsten aanraakte. Met een verlegen glimlach masseerde je mijn borsten, voorzichtig speelde je met mijn tepels en keek me vragend aan. Ik knikte waarop je jouw warme lippen rond mijn tepels sloot en met een zucht van genot ging ik achterover liggen en gaf me over aan jouw strelingen en bewegingen.

Beoordeel dit verhaal

Plaats een Reactie

Ben je een robot? *