— “Een erotische ontdekkingstocht vol fantasie en verbeelding” —

Onderzoek over seksuele fantasieën

Shespot heeft samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam en een enquête op de site geplaatst over seksuele fantasieën.

Deze enquête maakte deel uit van wetenschappelijk onderzoek naar seksuele beleving van mannen en vrouwen. Hieronder volgt een samenvatting van dit onderzoek en de resultaten ervan.
Iedereen fantaseert af en toe en heeft wel eens seksuele fantasieën. Een seksuele fantasie kan omschreven worden als ‘elke mentale verbeelding die voor iemand erotisch is of tot opwinding leidt’. Freud beweerde dat het onze onvervulde wensen zijn, die ons aanzetten tot fantaseren en dat de mensen die het minst seks hebben, het meest fantaseren over seks. Dit laatste blijkt niet zo te zijn. Uit onderzoek is bekend dat mensen die vaker seks hebben en meer ervaring hebben met seks, ook het meest fantaseren. Bovendien is gebleken dat het hebben van seksuele fantasieën samengaat met vaker en makkelijker klaarkomen tijdens seks met een partner, met meer opwinding tijdens seksuele stimulatie en met seksuele tevredenheid. Fantaseren hoeft dus geen teken van ontevredenheid te zijn, maar kan juist stimulerend werken.
Eigen lichaam of externe prikkels?
Er kan op verschillende manieren gefantaseerd worden. Tijdens de fantasie kan de aandacht ten eerste op de objecten in de fantasie gericht zijn, bijvoorbeeld op de lichamen in de fantasieën: een man fantaseert bijvoorbeeld over de mooie borsten van een vrouw. Ten tweede kan de aandacht gericht zijn op de gevoelens in het eigen lichaam. Zo kan de vrouw bijvoorbeeld fantaseren hoe het is om door een man gestreeld te worden, welke prikkels ze daarbij voelt, etc.
Over het onderzoek
In dit onderzoek werd gekeken op welke manier seksuele fantasieën een bijdrage leveren aan de seksuele opwinding en het hebben van orgasmen tijdens seks met een partner en tijdens zelfbevrediging. Verwacht werd dat seksuele fantasieën op drie wijzen zouden kunnen bijdragen aan opwinding en orgasmen. Ten eerste werd verwacht dat hoe vaker men fantaseert, hoe groter de opwinding en kans op een orgasme zou zijn. Ten tweede werd verwacht dat hoe meer verschillende fantasieën men heeft (hoe groter de variatie is), hoe meer dit eveneens bij zou dragen aan de opwinding en orgasmen. Tenslotte werd verwacht dat de manier van fantaseren van invloed zou zijn. Mensen die tijdens het fantaseren hun aandacht op hun eigen lichamelijke gevoelens gericht hebben, raken mogelijk meer opgewonden door deze fantasieen, dan de mensen die hun aandacht op de objecten in de fantasie gericht hebben.
De vragenlijst
Om dit te onderzoeken is er een uitgebreide vragenlijst op internet geplaatst, waarin o.a. gevraagd werd naar sekse, leeftijd, relatievorm, de mate van seksuele activiteit, opwinding, orgasmen en seksuele fantasieën. In maart 2003 hebben 236 mensen deze enquête ingevuld, 30% hiervan was man en 70% vrouw. De gemiddelde leeftijd lag tussen de 25 en 35 jaar en ongeveer 80% van de mensen had een vaste partner. Op welke manier dragen seksuele fantasieën nou bij aan de opwinding en het hebben van orgasmen?
Uitkomst
Het belangrijkste dat uit de resultaten naar voren kwam, was dat de eerste verwachting inderdaad grotendeels bleek te kloppen: Hoe vaker men fantaseert, hoe groter de opwinding en de kans op een orgasme is. Dit bleek voornamelijk het geval bij vrouwen: hoe meer zij fantaseerden, hoe meer opgewonden zij waren tijdens het voorspel en hoe groter de kans op een orgasme was tijdens het masturberen. Bij mannen was er geen grotere kans op een orgasme, maar was er wel sprake van meer opwinding tijdens het voorspel.
De tweede verwachting, dat het hebben van verschillende fantasieën bij zou dragen aan de mate van opwinding, bleek niet geheel te kloppen. Alleen wanneer iemand sowieso al vaak gebruik maakte van seksuele fantasieën, bleek de variatie in seksuele fantasieën ook van invloed te zijn op een grotere mate van opwinding. Daarnaast bleek deze variatie in seksuele fantasieën geen bijdrage te leveren aan het hebben van orgasmen. De laatste verwachting ten slotte, bleek niet uit te komen: de aandacht gericht op de eigen lichamelijke gevoelens, of de aandacht gericht op de objecten in de fantasie, bleek niet van invloed te zijn op de mate van opwinding en het wel of niet hebben van een orgasme.
Verder…
Verder zijn er een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden, die ook al in eerdere onderzoeken zijn beschreven. Zo gaven de mannen bijvoorbeeld aan vaker te masturberen dan de vrouwen. Ook gaven de mannen vaker aan klaar te komen tijdens het neuken dan de vrouwen (58,3% van de mannen gaf aan altijd klaar te komen tijdens het neuken, vergeleken met maar 13,8% van de vrouwen). Mannen bleken daarnaast op een andere manier te fantaseren dan vrouwen. Mannen richten hun aandacht meer op de objecten en handelingen in de fantasie, terwijl vrouwen hun aandacht meer richten op hun eigen lichamelijke gevoelens.
Conclusie
Conluderend kan er gezegd worden dat het hebben van seksuele fantasieën tijdens de seks, stimulerend kan werken. Hoe vaker men fantaseert tijdens seks, hoe makkelijker men opgewonden raakt. Voor vrouwen geldt daarnaast dat fantaseren tijdens het masturberen bij kan dragen aan het hebben van een orgasme. Het is dus heel gezond voor je seksleven, om veel te fantaseren. Vrouwen die moeilijk opgewonden raken, kunnen aangemoedigd worden seksuele fantasieën toe te laten tijdens masturbatie en seks met een partner.
Beoordeel dit verhaal

Deel dit bericht:
Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Plaats een Reactie

Ben je een robot? *